HKJCapp

HKJCapp

专入于气分之中以破血,虽破血,然不伤气也。桑椹紫者为第一,红者次之,青则不可用。

总之,天麻最能祛外来之邪,逐内闭之痰,而气血两虚之人,断不可轻用耳。盖防己治肾内之风湿,止可一用以出奇,不可再用以贻害。

曰∶黄柏、知母,亦凉骨中之热也,辟黄柏、知母,而劝多用地骨皮,何也?或疑葳蕤为黄精之别种,黄精功用甚缓,宜葳蕤之功久缓,先生删黄精,取葳蕤,又谓?

煎膏染须鬓,亦必同倍子、明矾为佳。同苦药则泻,同温药则补,同和药则止痛,同攻药则除痞,亦在人善用之。

入肺,则又泻肺之气,多用则肾气过寒,反不能生脾以化物矣。古人用破故纸,必用胡桃者,正因其性过于燥,恐动相火,所以制之使润,或问补骨脂既不可轻用,而青娥等丸,何以教人终日吞服,又多取效之神耶?

大约用广木香由一分、二分,至一钱而止,断勿出于一钱之外,过多反无效功,佐之补而不补,佐之泻而亦不泻也。 山药入肾,通任督。

Leave a Reply